Make your own free website on Tripod.com

tips & trik komputer

1.  Download File2 latihan  
2.  Mengenal dasar2 UNIX  
3.  Pengenalan Skrip Unix  
4.  Menghemat IP Adress  
5.  Contoh-contoh flash